AanbodOok online

Geboeid door perfectionisme

Erna Claes

Met de dingen goed willen doen en te streven naar verbetering is uiteraard niets mis. Maar perfectionisme kan ook een last worden.

Het kan heel vaak een positieve drive zijn om het beste uit de dingen te willen halen. Wanneer men echter liefst altijd zonder één enkele fout te maken topkwaliteit nastreeft, men steeds een knagend stemmetje van binnen voelt dat het nooit goed genoeg is, men moeite heeft met delegeren omdat men van mening is dat men het zelf beter kan dan de ander, men zich overal verantwoordelijk voor voelt, wanneer de inspanning die men hiervoor moet leveren niet meer opweegt tegen het resultaat, dan kan de betrokkene zelf en de omgeving eronder gaan lijden.

Als perfectionisme een last wordt

Deze infosessie geeft een antwoord op 3 vragen die opduiken wanneer perfectionisme een last geworden:

 1. wat is het?
 2. hoe ben ik eraan gekomen?
 3. geraak ik er van af en hoe?

Is het de bedoeling om dit perfectionisme volledig uit je leven te bannen? Uit ervaring blijkt dat de meeste mensen dit eigenlijk niet willen. Je perfectionisme inzetten wanneer het nuttig is enerzijds, en het kunnen temperen wanneer het niet nodig is anderzijds zal aldus de uitdaging zijn. Kortom, “je geraakt er niet vanaf maar je kan er wel mee verder”.

Erna Claes

Erna is doctor in de psychologie en medezaakvoerder van Fenrir Consult. Zij is gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie en de cognitieve gedragswetenschappen. Ze combineert haar wetenschappelijke achtergrond met meer dan 20 jaar praktijkervaring in diverse sectoren en voor diverse doelgroepen.

Voor deze lezing betaal je

250 euro

Praktisch

 • wanneer? Liefst geen weekends en vakanties
 • duur: 1,5 uur, aaneensluitend, zonder pauze
 • max. aantal deelnemers: 150
 • als organisator zorg je voor
  • een beamer
  • zonodig een micro en een geluidsinstallatie

Verwante artikels

Back to top button