Hoera! Zomervakantie!!

Kinderen juichen. De ouders kreunen, want kinderopvang kan een hele uitdaging zijn. Gelukkig zijn er heel wat mogelijkheden,. Toch blijft het puzzelen met eigen vakantiedagen, de tijd van de grootouders, plaatsen in de opvang en af en toe een kampje.

Ook voor lokale besturen is het puzzelen geblazen: opvang organiseren, ouders zo goed mogelijk helpen,… en dat alles mooi laten passen in het BOA-decreet.

Ouders en gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen, maar vinden elkaar bijna nooit om samen naar oplossingen te zoeken. Jammer, want samen sta je natuurlijk veel sterker. Met een aantal extra hoofden en handen kan je de puzzel misschien wél gelegd krijgen.

Wij peilden alvast bij Kempense ouders naar hoe zij hun opvang regelen. Wat gaat goed en wat kan beter in de vakantieopvang? De bevraging toont heel wat uitdagingen, maar ook bruikbare tips en ideeën. Best de moeite dus om ouders mee te laten nadenken.

Ervaringen van ouders