Zomervakantie! Hoera?

Kinderen juichen. Ouders kreunen, want kinderopvang regelen in de vakantie kan een hele uitdaging zijn. Gelukkig zijn er heel wat mogelijkheden. Toch blijft het puzzelen met eigen vakantiedagen, de tijd van de grootouders, plaatsen in de opvang en af en toe een kampje.

Ook voor lokale besturen is de opvangpuzzel een uitdaging: Hoe organiseer je buitenschoolse kinderopvang. Hoe voldoe je aan de eisen van het BOA-decreet? Hoe benut je creatief de mogelijkheden en de middelen die er zijn?

Ouders en gemeenten staan voor dezelfde opvangpuzzel

Wat als beide de handen in elkaar slaan op zoek naar oplossingen? Ouders en grootouders regelen elk jaar opnieuw kinderopvang en hebben heel wat waardevolle inzichten en ideeën. Samen sta je sterker. Met een aantal extra hoofden en handen kan je de puzzel misschien wél gelegd krijgen.

Wij peilden bij Kempense ouders hoe zij hun vakantieopvang regelen. Wat gaat goed en wat kan beter? De resultaten van de bevraging tonen heel wat uitdagingen, maar ook bruikbare tips en ideeën. Best de moeite om ouders mee te laten nadenken, niet?

 

Werk als gemeente samen aan de opvangpuzzel met alle betrokkenen: ouders, grootouders, opvangplaatsen, gezinsverenigingen, jeugdbewegingen, …

Ga het gesprek met hen aan via persoonlijke contacten, ontmoetingsavonden, bevragingen of – nog beter – een structureel overleg.

Op zoek naar tips over starten met participatie?
Check burgersbetrekken.be

Back to top button