Opvangpuzzel

Simon uit Turnhout

Simon uit Turnhout vertelt hoe hij vakantieopvang regelt voor zijn kinderen.
Waar zitten voor hem de uitdagingen? Wat gaat goed en wat mag beter?

 

Voldoende plaatsen: tips van ouders

 • Zorg voor een eerlijke verdeling als de plaatsen beperkt zijn. Organiseer bijvoorbeeld twee inschrijfrondes, zodat ieder kind minstens een aantal opvangdagen heeft.
 • Denk out-of-the-box. Soms zijn er ouders en grootouders die zelf al naar oplossingen gezocht hebben en hun eigen opvang organiseren. Bekijk als gemeente hoe je deze initiatieven kan ondersteunen, bijvoorbeeld logistiek (locatie, materiaal,…) of via promotie.

Toegankelijke tarieven: tips van ouders

 • Koppel de vakantieopvang aan de UiTpas zodat mensen met een financiële tegemoetkoming gemakkelijk een lager tarief kunnen genieten.
 • Voorzie een korting voor gezinnen met meerdere kinderen, bijvoorbeeld tweede kind aan -20%, derde kind aan -30% …
 • Probeer zo flexibel mogelijk te zijn in het toepassen van kortingen. Specifieke problemen vragen soms om een oplossing op maat.
 • Let op dat de kostprijs voor de voor- en naopvang beperkt blijft. De activiteiten zijn voor sommigen financieel moeilijk om dragen.

Vlot inschrijven: tips van ouders

 • Gebruik éénzelfde inschrijfsysteem voor alle vakantieopvang in de gemeente.
 • Inschrijven op een bepaald uur (of minuut) bezorgt ouders veel stress. Organiseer de inschrijvingen bijvoorbeeld binnen een bepaalde periode.
 • Als je toch werkt met inschrijven op een bepaald uur, zorg dan voor gespreide starturen. Ouders met meerdere kinderen hoeven dan niet met meerdere computers klaar te zitten.
 • Een flexibel systeem van in- en uitschrijven is interessant voor veel ouders: zo kan je last minute beslissen of je kind wel of niet gaat.
 • Vervroeg de inschrijvingen voor buitenschoolse kinderopvang en/of kampen als er vaak reservelijsten zijn. Ouders hebben dan nog voldoende tijd om een alternatief te vinden.
 • Vrijblijvend inschrijven kan – als er genoeg opvangplaatsen zijn – gemoedsrust geven voor ouders. Zo zijn ze toch zeker van een plaatsje.

Bekend aanbod: tips van ouders

 • Maak een duidelijk overzicht van de verschillende opvangmogelijkheden in de gemeenten. Werk hiervoor samen met verenigingen, privéinitiatieven en alle gemeentelijke diensten met een aanbod in de gemeente.
 • Verspreid het aanbod naar kinderen die in de gemeente naar school gaan, maar ook naar inwonende kinderen die niet in je eigen gemeente naar school gaan.
 • Publiceer het vakantieaanbod ook op de website van de gemeente.
 • Werk outreachend en zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van het vakantieaanbod, bijvoorbeeld door een marktje te organiseren in de scholen waar alle opvangmogelijkheden voorgesteld worden.

Betrek ouders bij het opvangbeleid van de gemeente

 • Werk als gemeente samen aan de opvangpuzzel met alle betrokkenen: ouders, grootouders, opvangplaatsen, gezinsverenigingen, jeugdbewegingen, …
 • Ga het gesprek met hen aan via persoonlijke contacten, ontmoetingsavonden, bevragingen of – nog beter – een structureel overleg.
 • Op zoek naar tips over starten met participatie?
  Check burgersbetrekken.be

Verwante artikels

Back to top button