Opvangpuzzel

Tamara uit Tielen

Tamara uit Tielen legt uit hoe zij vakantieopvang regelt voor haar kinderen.
Waar zitten voor haar de uitdagingen? Wat gaat goed en wat mag beter?

 

Beperkte sluitingsperiodes: tips van ouders

 • Stem de verlofperioden van medewerkers op elkaar af en werk eventueel met jobstudenten, zodat sluitingsperiodes niet nodig zijn.
 • Stem het vakantieaanbod in de gemeente zo goed mogelijk op elkaar af zodat er altijd een alternatief is.
 • Zorg voor een duidelijk overzicht van de opvangtijden: wanneer kan je waar terecht?
 • Geef een overzicht van alternatieven in buurgemeenten indien een eigen aanbod in jouw gemeente op die momenten niet mogelijk is.

Voldoende plaatsen: tips van ouders

 • Zorg voor een eerlijke verdeling als de plaatsen beperkt zijn. Organiseer bijvoorbeeld twee inschrijfrondes, zodat ieder kind minstens een aantal opvangdagen heeft.
 • Denk out-of-the-box. Soms zijn er ouders en grootouders die zelf al naar oplossingen gezocht hebben en hun eigen opvang organiseren. Bekijk als gemeente hoe je deze initiatieven kan ondersteunen, bijvoorbeeld logistiek (locatie, materiaal,…) of via promotie.

Vlot inschrijven: tips van ouders

 • Gebruik éénzelfde inschrijfsysteem voor alle vakantieopvang in de gemeente.
 • Inschrijven op een bepaald uur (of minuut) bezorgt ouders veel stress. Organiseer de inschrijvingen bijvoorbeeld binnen een bepaalde periode.
 • Als je toch werkt met inschrijven op een bepaald uur, zorg dan voor gespreide starturen. Ouders met meerdere kinderen hoeven dan niet met meerdere computers klaar te zitten.
 • Een flexibel systeem van in- en uitschrijven is interessant voor veel ouders: zo kan je last minute beslissen of je kind wel of niet gaat.
 • Vervroeg de inschrijvingen voor buitenschoolse kinderopvang en/of kampen als er vaak reservelijsten zijn. Ouders hebben dan nog voldoende tijd om een alternatief te vinden.
 • Vrijblijvend inschrijven kan – als er genoeg opvangplaatsen zijn – gemoedsrust geven voor ouders. Zo zijn ze toch zeker van een plaatsje.

Aanbod voor iedereen: tips van ouders

 • Zorg voor een aanbod voor alle doelgroepen: ook kleuters, jonge tieners en kinderen met een beperking bijvoorbeeld.
 • Werk samen met naburige gemeenten om een vakantieaanbod te voorzien voor specifieke doelgroepen.

Betrek ouders bij het opvangbeleid van je gemeente

 • Werk als gemeente samen aan de opvangpuzzel met alle betrokkenen: ouders, grootouders, opvangplaatsen, gezinsverenigingen, jeugdbewegingen, …
 • Ga het gesprek met hen aan via persoonlijke contacten, ontmoetingsavonden, bevragingen of – nog beter – een structureel overleg.
 • Op zoek naar tips over starten met participatie?
  Check burgersbetrekken.be

Verwante artikels

Back to top button